Over Cultuur & Vliegwerk

Cultuur & Vliegwerk maakt actuele thema's voor een breed publiek toegankelijk door middel van creatieve concepten, zoals evenementen en tentoonstellingen. Een complementair team van professionals werkt zo - vaak langdurig - aan impactvolle projecten voor diverse opdrachtgevers en organisaties.

Om impactvolle en verbindende projecten te creëren, heb je een duidelijke visie, sterke strategie en creatief concept nodig.

Bij Cultuur & Vliegwerk is dat daarom altijd het startpunt van een project. Op basis van de doelstelling formuleren we een heldere visie en strategie. Een creatief concept en impactvol project zijn daar de logische gevolgen van. Daarbij is het bereiken en betrekken van de doelgroep cruciaal. We verbinden de doelgroep door ze onderdeel van de organisatie of het project te maken. Het proces is daarom net zo belangrijk als het uiteindelijke event of product. Deze werkwijze zorgt ervoor dat projecten geen speldenprikjes zijn, maar mijlpalen met impact en een langdurig effect. Door nauw samen te werken met de doelgroepen die je beoogt, kom je tot de beste resultaten!

Een goed voorbeeld daarvan is project Open Monumentendag Rotterdam, waarbij we aan de hand van een (landelijk) thema ook de sociaal-maatschappelijke uitdaging voor de stad verweven met concreet programma. Door informatief programma te maken over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam, vergrootte de kennis en aandacht hierover onder de bewoners en bezoekers van de stad. Om dit soort evenementen inhoudelijk tot een succes te maken, is laagdrempeligheid en gericht en helder informeren van belang.

Team

Per project wordt een gelegenheidsteam samengesteld van makers, denkers en doeners, zoals;

Samen werken we aan impactvolle en verbindende culturele en sociaal-maatschappelijke projecten

Cultuur & Vliegwerk: verbreden en verbinden vanuit de inhoud

Met creatieve concepten en events betrekken we een breed publiek bij actuele thema's

Anouk Estourgie:
"Ik vertaal graag complexe inhoud naar aantrekkelijke programmering voor een breed publiek en ben erop gericht om mensen en organisaties te verbinden met hun publiek en plek, via verrassend programma."

Waarom Cultuur & Vliegwerk?

"Kunst, cultuur en geschiedenis zijn thema's die gaan over mensen en over emoties. Bij mijn projecten verbind ik inhoud met emotie, door eerst te verdiepen en daarna te verbreden. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Dat doe ik enerzijds met grootse gebaren en evenementen en anderzijds door soms complexe thema's in heldere taal te verwoorden: om je ergens mee verbonden te voelen moet je het kunnen begrijpen. Op basis van inhoud zoek ik continu doelgroepverbreding én verbinding tussen mensen, organisaties, gebeurtenissen en plekken."

- Anouk Estourgie
cultuurhistoricus & programmamaker