Tentoonstelling

Een tentoonstelling kan de afsluiting zijn van een langdurig onderzoek naar een bepaald onderwerp, maar kan net zo goed de start zijn van een nieuw project. Een manier om aandacht te trekken, te informeren én informatie bij het publiek op te halen. Ongeacht het doel van de tentoonstelling zijn inhoud, onderzoek, doelgroep en communicatie de pijlers waarop een succesvolle tentoonstelling rust.