Creatief concept

Een creatief concept is het gevolg van een heldere doelstelling en daarop aansluitende strategie. Een creatief concept is verrassend, opvallend en in staat om mensen aan te spreken én te betrekken bij een project of event. Dat bereiken, betrekken én verbinden van een doelgroep is cruciaal bij de culturele en sociaal-maatschappelijke projecten waarover Cultuur & Vliegwerk zich buigt. Daar zijn projecten als Open Monumentendag Rotterdam (met o.a. aandacht voor het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam en aandacht voor de monumentale waarde van Rotterdam-Zuid) en Ook van Jou (advies en experiment in de aanloop naar een nieuw Rotterdams stadsmuseum) goede voorbeelden van.