Cultuur en Vliegwerk is het bureau van Anouk Estourgie (1976). Zij studeerde geschiedenis, specialisatie Cultuurgeschiedenis, aan de Universiteiten van Utrecht en Parijs.

2015-2016 Programmamanager Rotterdam viert de stad!

In 2016 viert Rotterdam 75 jaar wederopbouw met een culturele manifestatie. Hiermee vieren we de stad van nu en kijken we vooruit. Binnen deze culturele publieksmanifestatie ben ik verantwoordelijk voor de pijler zichtbaarheid in de stad.
www.rotterdamviertdestad.nl

Rotterdam Festivals

2014-heden Directeur Stichting Rotterdamse Geschiedenismanifestaties

O.a. verantwoordelijk voor de Dag van de Rotterdamse geschiedenis.
www.dagvanderotterdamsegeschiedenis.nl


2014 Projectleider Fotoweek

Fotoweek, dé landelijke themaweek over fotografie, is een initiatief van Foam (Amsterdam) en het Nederlands Fotomuseum (Rotterdam). Van 12 t/m 21 september 2014 valt er van alles te beleven voor iedereen die van foto’s en fotograferen houdt. Samen met de nieuwe Fotograaf des Vaderlands Koen Hauser, fotografen (professionals en amateurs), fotoclubs, musea, fotowinkels, bibliotheken en boekhandels worden activiteiten in het hele land georganiseerd.
www.defotoweek.nl


2013 Productie 1001 Vrouwen, Editie Rotterdam

Expositie van Rotterdamse vrouwen uit '1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis', een boek samengesteld door Els Kloek. '1001 Vrouwen, Editie Rotterdam' maakt onderdeel uit van de tentoonstelling 'Echte Rotterdammers', een tentoonstelling van Museum Rotterdam in LP2.

Rotterdam.Ink

2013 Coördinatie en fondsenwerving Festival van de Rotterdamse Geschiedenis 2013

Het festival is een jaarlijks evenement in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis.
www.dagvanderotterdamsegeschiedenis.nl

Stichting Rotterdamse Geschiedenis Manifestatie

2009-2013 Expositie De Fietsvriendelijke Wijk

Projectleider van de reizende tentoonstelling 'De Fietsvriendelijke Wijk', VROM 28 oktober - 18 november 2009, 13 sept 2010 in Dordrecht,
9 mei - 20 juni 2011 in Utrecht, april - augustus 2012 in Amsterdam (Osdorp, Bos & Lommer, Noord), vervolgens naar Alkmaar.

VROM / Fietsersbond

2007-2013 Projectleider Thuis in Zuid-Holland

Verantwoordelijk voor het opzetten van inburgeringcursussen in Delft, Gouda, Leiden, Dordrecht en Schiedam. Inburgeraars bezoeken onder begeleiding van speciaal hiervoor getrainde gidsen 5 historische- en culturele instellingen in eigen stad om op een actieve manier kennis te maken met de Nederlandse geschiedenis ter voorbereiding op het inburgeringexamen. Belangrijke begrippen worden zo gevisualiseerd en doorgetrokken naar de actualiteit. Vanaf 2010 uitgebreid met: Thuis in Midden-Holland.
www.thuisinzuid-holland.nl

Erfgoedhuis Zuid-Holland

2012-2013 Redactie in het kader van Carare

Redactie van diverse architectenoeuvres ten behoeve van het Carare project (Connecting Archaeology and Architecture) voor de afdeling Collectie.

Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

2012 Gastconservator 'Voetballers & De Belastingdienst'

Inrichten van een wisseltentoonstelling voor het verbouwde en te heropenen museum
www.bdmuseum.nl

Belasting & Douanemuseum Rotterdam

2011 Inventarisatie kunstcollectie privéverzamelaar Amsterdam

In verband met nalatenschap en schenking aan museum, voornamelijk 20e eeuws design.

2009-2010 Coördinatie Smartlapjes

Jong en oud worden met elkaar in contact gebracht door Smartlapjes (zakdoekjes geborduurd door Amsterdamse oma’s). Dit sociale kunstproject is onderdeel van Liefde in de Stad (Paradiso).
www.smartlapjes.nl

Watson & Lewis

2010 Lobbyist en tolk voor theatergezelschap Royal de Luxe

In verband met de grootschalige productie Les Geant.

Buro voor kunstzaken Rotterdam

2008 Projectleider De Fietsvriendelijke Wijk

Ontwikkeling en coördinatie openbare ideeënprijsvraag m.b.t. fietsvriendelijk herstructureren van de 40 Vogelaarwijken. www.fietsersbond.nl/ideeenprijsvraag

Fietsersbond

2008 Projectleider ‘Het Vergeten Bombardement, Rotterdam 1943’

Verslaglegging ooggetuigenverklaringen. In het kader van Erfgoed van de Oorlog, ministerie van VWS.

Stichting Mondelinge Geschiedenisprojecten

2008 Publicatie‘Inburgeren via historische en culturele instellingen’

Volkscultuur Magazine

2007 Research

Ten behoeve van de documentaire ‘Re-use in Architecture’

Het Blauwe Oog, independent media producers Amsterdam

2006-2007 Projectcoördinator ‘Sites & Stories, Rotterdam in 40 gebouwen’

Rotterdam kent themajaren, 2007 stond in het teken van architectuur: www.rotterdam2007.nl. Sites & Stories vertelt het verhaal van 100 jaar moderne architectuur aan de hand van 40 gebouwen. (één op één tentoonstelling in het centrum van Rotterdam met de rest van de stad als decor). Een jaar lang locatietheater, tentoonstellingen, lezingen, fiets- en wandelroutes, een bijzondere audiotour etc.

Rotterdam 2007, City of Architecture/Rotterdam Festivals

2006 Samensteller tentoonstelling ‘200 jaar rijksbouwmeester’

Jubileumtentoonstelling (24 juni tot 1 oktober)

Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

2006 Research

Ten behoeve van de documentaire: ‘De Rijksbouwmeesters, 200 jaar architectuur voor het rijk’ (9 uitzendingen van 10 minuten voor de AVRO)

Het Blauwe Oog, independent media producers Amsterdam

2005 Research (Berlijn)

Ten behoeve van de tentoonstelling ‘Het Berlin drama’. Het Berlin drama vertelt het verhaal van een in 1907 voor Hoek van Holland gezonken Engels schip. Het schip had 150 passagiers, waaronder een Berlijns operagezelschap, aan boord. (tentoonstelling 5 april 2007 tot 2 maart 2008)

Maritiem Museum Rotterdam

2005 Inventarisatie en activering
van het Duitse architectuurnetwerk (Berlijn)


Vanuit de cultuurafdeling van de Nederlandse ambassade, met o.a. werkbezoeken aan Hamburg, Keulen, Düsseldorf, Frankfurt en München.

Nederlandse ambassade Berlijn/Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

2005 Voiceover (Berlijn)

M.b.t. de Nederlandstalige versie van de (kinder-) tekenfilmserie Winx-club.

Madia-factory bassballproductions Berlin

2005 Lemma over de architect J.B. van Loghem

Biografisch Woordenboek van Nederland

2005 Publicatie doctoraalscriptie

‘Roermond als brandpunt van de neogotiek’ (bloei van het atelierwezen 1850-1900)

Spiegel van Roermond 2005 (Jaarboek)

2003-2005 Publicatie

(2003) Boekrecensie ‘Een Curieus Werck – Oorlog en vrede verbeeld in een zeventiende-eeuwse maquette’.

(2005)Publicatie over architectuurarchieven in Berlijn voor het themanummer ‘Archieven in Europa’.

Archievenblad

2004-2005 Auteur

‘Maarssen, geschiedenis en architectuur’ (Utrecht 2007) Monumenten-Inventarisatie Provincie Utrecht (MIP boekenreeks).

Stichting Publicaties Oud-Utrecht

2002-2005 Conservator

Belangrijkste onderzoeksprojecten: Rietveld-maquettes, Van Doesburgcollectie, Cuypersarchief. Verder: onderzoek / inventarisatie van architectenoeuvres, organisator jaarlijkse Cuypers-lezing/ debat-avond, organisator Rietveldfietstour, Projectteam Museumnacht 2004, redactie NAi-Nieuws. (Afdeling Collectie)

Nederlands Architectuurinstituut Rotterdam

2002 Registratiemedewerker

in het kader van het Nedlloyd-project (de overdracht van de Koninklijke Nedlloyd- kunstcollectie, 1500 objecten, in langdurig bruikleen aan het Maritiem Museum). Tevens rondleider/ actrice bij het op kinderen gerichte VOC project ‘Van scheurbuik tot nootmuskaat’. (Afdeling Collectie)

Maritiem Museum Rotterdam

2002 Projectmedewerker

Voor de tentoonstelling Van Gogh en Gauguin.
(Afdeling Educatie en Publieksinformatie)

Van Gogh Museum Amsterdam

2000 Stage

Stageopdracht: het schrijven van catalogusteksten bij de landschapsfoto’s van Jannes Linders en André- Pierre Lamoth, in het kader van de jaarlijkse fototentoonstelling. (Afdeling Nederlandse Geschiedenis)

Rijksmuseum te Amsterdam

design: IDOS grafische vormgeving